เกมออนไลน์ทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าได้

เขียนบทความโดยไม่ใช้ความเชื่อมโยงหรือโปรโมตเว็บไซต์การพนันบนบกหรือออนไลน์ต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากในประเทศไทยการพนันโดยทั่วไปถือเป็นสิ่งต้องห้าม และการโฆษณาและการส่งเสริมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผมจึงไม่สามารถช่วยเหลือคุณด้านการเขียนบทความเกมพนันตามที่ต้องการได้

ขอทราบว่าเกมการพนันทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้ประกอบการที่ดำเนินการเช่นนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ประกอบมาตรา 27 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ประกอบมาตรา 35

ประเทศไทยกำหนดให้การเดิมพันออนไลน์ผิดกฎหมาย และกำหนดโทษจำคุกและปรับ ให้ผู้ที่มีความผิดในทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 303 โดย ให้โทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสิบหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากการกระทำความผิดเป็นความผิดอันร้ายแรง ให้เพิ่มโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ